Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γ' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
FOOTBALL LEAGUE 2
5ος ΟΜΙΛΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2
6ος ΟΜΙΛΟΣ
  Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΙΚΤΕΣ
7ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ 7ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
Ε.Π.Σ. Αθήνας Ε.Π.Σ. Αθήνας
Ε.Π.Σ. Πειραιά Ε.Π.Σ. Πειραιά
Ε.Π.Σ. Αν. Αττικής Ε.Π.Σ. Αν. Αττικής
Ε.Π.Σ. Δυτ. Αττικής Ε.Π.Σ. Δυτ. Αττικής
Ε.Π.Σ. Ευβοίας Ε.Π.Σ. Ευβοίας

7ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 7ος ΟΜΙΛΟΣ JUNIORS
Ε.Π.Σ. Αθήνας Ε.Π.Σ. Αθήνας
Ε.Π.Σ. Πειραιά Ε.Π.Σ. Πειραιά
Ε.Π.Σ. Αν. Αττικής Ε.Π.Σ. Αν. Αττικής
Ε.Π.Σ. Δυτ. Αττικής Ε.Π.Σ. Δυτ. Αττικής
Ε.Π.Σ. Ευβοίας Ε.Π.Σ. Ευβοίας